Elke sector van onze samenleving wordt gedomineerd door de verschillende industrieën zoals voeding,pharma,dokters,ziekenhuizen,scheikunde,banken,en om het kort te houden "elke" tak van de industrie.Komt daar nog bij dat de tak voeding,pharma en geneeskunde er nog een broertje bijhebben...de gezondheidsindustrie.

De gezondheidsindustrie met hun vitaminen,sapkuren,kruidenmengsels,lichaamsbeweging en als klap op de vuurpijl....het enige echte dieet dat dan ook niet helpt maar wel weer geld kost.

Laat ons eerlijk zijn,sinds ongeveer 1932 kent men het systeem tot onstaan van kanker,toch wel de meest epidemische ziekte van onze tijd.Prof.Otto Wartburg kreeg er zelfs de Nobelprijs voor en wat heeft men ermee gedaan....niets.Ja niets,want bij toepassing van deze theorie zou in 1 keer de ganse industrieële industrie weggeveegd worden.De pharma en de voedingsindustrie spanden hun krachten tesamen en zonden de theorie van Otto Wartburg de vergeetput in.Enkelingen trachten zijn theorie levend te houden maar de reeds vermelde industieën gaan zelfs over lijken om hun megawinsten te behouden.

Wat is nu de bedoeling van deze website?Het systematisch volgen van het onstaan van deze ziekte van de tijd en de oorzaak van onze "onnatuurlijke" voeding.Dit is geen website om U,als lezer,weeral iets op te dringen dat meer geld kost dan resultaat.Nee,het gaat er mij meer om iedere lezer een inzicht te geven in het megawinstencarrousel van de industrieën tegenover de mensheid in het algemeen.

Marc J.Kesteleyn